Tên đơn vị:  Trung tâm Sát hạch lái xe và Giám sát giao thông vận tải đường bộ Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 7, Khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.648.799

Fax: 02033.648.799

Email: ttshlx.sgtvt@quangninh.gov.vn