LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

—————————————————————————————————————————————

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: NGUYỄN VĂN TỨ

 

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Ôtô

– Trình độ LLCT: Cao cấp

– Điện thoại: 0912576768

– Email: nguyenvantu5@quangninh.gov.vn 

1. Thường xuyên nắm vững chỉ đạo của UBND, Sở Giao thông vận tải, các Sở ngành khác đối với Trung tâm. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung về mọi mặt hoạt động, công tác của Trung tâm và các Phòng thuộc Trung tâm; trực tiếp phụ trách, chỉ đạo điều hành các mặt công tác sau:

– Là thủ trưởng cơ quan, chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

– Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ chính sách đối với người lao động trong Trung tâm theo phân cấp;

– Trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác dân vận và chính quyền.

– Trực tiếp chỉ đạo công tác: Kế hoạch, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng, quản lý thu chi tài chính; quản lý tài sản.

– Là người phát ngôn và phụ trách Website, cổng thông tin của Trung tâm.

– Đại diện cho Trung tâm thường xuyên giữ mối liên hệ với Lãnh đạo Sở, các phòng ban, đơn vị của Sở, các Sở, ban ngành, địa phương thuộc tỉnh và các Bộ, Ngành liên quan.

– Phụ trách công tác Giám sát giao thông vận tải đường bộ.

2. Tham gia các chức danh

2.1. Các chức danh thuộc Sở giao thông vận tải

– Thành viên ban An toàn giao thông;

– Thành viên Ban chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

– Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

– Thành viên Hội đồng sát hạch do Sở GTVT tổ chức tại Trung tâm;

– Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

2.2. Tham gia các chức danh thuộc Trung tâm

– Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

– Chủ tịch Hội đồng xét duyệt nâng lương;

– Chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt thực hiện đầu tư, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện;

– Chủ tịch Hội đồng thi, kiểm tra, xét công nhận Tốt nghiệp;

– Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

– Trưởng ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính.

2.3. Tham gia một số ban chỉ đạo khác do Sở phân công

—————————————————————————

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN THI

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

– Trình độ LLCT: Trung  cấp

– Điện thoại: 0904567688

– Email: nguyenvanthi3@quangninh.gov.vn 

1. Thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm, thay mặt Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành khi Giám đốc Trung tâm đi vắng hoặc ủy quyền, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

– Công tác nội vụ, quản trị văn phòng công tác, văn hóa công sở, công tác quân sự, quốc phòng, công tác phòng chống dịch bệnh;

– Công tác đoàn thể, văn hóa, thể thao; Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy

2. Tham gia các chức danh

– Thành viên Hội đồng sát hạch lái xe do Sở Giao thông vận tải tổ chức tại Trung tâm

– Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định phê duyệt thực hiện đầu tư, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện của Trung tâm;

– Phó chủ tịch Hội đồng thi, kiểm tra, xét công nhận Tốt nghiệp của Trung tâm;

– Thành viên Hội đồng xét duyệt thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm;

– Thành viên hội đồng xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên cho CBVC, người lao động của Trung tâm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được giao