PHÒNG ĐÀO TẠO

————————————————————————————————–

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO: LÊ THỊ HÒA

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp

– Trình độ LLCT: Thạc sỹ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước (đang học), Trung cấp LLCT.

– Điện thoại: 0964548228

– Email: lethihoa7@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Phụ trách chung mọi hoạt động của Phòng Đào tạo; Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

– Công tác tuyển sinh, giáo vụ, đào tạo lái xe, quản lý phương tiện và thiết bị chấm điểm tự động.

– Xây dựng các kế hoạch hàng năm bao gồm: kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên, kế hoạch sửa chữa phương tiện.

– Thực hiện công tác mở lớp, phân công giáo viên, phương tiện tham gia giảng dạy các lớp. Trực tiếp lập báo cáo mở lớp lái xe ô tô.

– Tổ chức cho học viên thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

– Tổ chức cho học sinh ôn luyện, thi tốt nghiệp, sát hạch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ các kỳ thi.            

– Chỉ đạo quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu các khóa học theo danh mục lưu trữ trong đào tạo và sát hạch lái xe.

 – Phối hợp và cung cấp cho phòng Kế hoạch – Tổng hợp các loại hồ sơ, chứng từ tài chính, vật tư liên quan đến các khóa đào tạo.

– Đại diện cho Trung tâm phối hợp với Bưu điện thành phố Hạ Long trong việc trả kết quả hồ sơ người học, chứng chỉ đào tạo nghề, giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu chính công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao và các nhiệm vụ kiêm nhiệm, phân công tại các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác… của Trung tâm.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: NGÔ XUÂN TRƯỜNG

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại: 0916286888

– Email: ngoxuantruong@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ học sinh mở lớp. Nhập dữ liệu hồ sơ vào phần mềm quản lý đào tạo đồng thời thông báo lại cho cán bộ tuyển sinh biết tình trạng dữ liệu nhập.

– Lập và trình duyệt báo cáo đào tạo theo quy định.

– Lập danh sách chia tổ, phân nhóm học sinh đối với từng khóa đào tạo chuyển cho phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

– Quản lý và truyền dẫn dữ liệu đào tạo, sát hạch với Sở Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

– Chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giấy phép lái xe từ Sở Giao thông để thực hiện việc cấp phát cho học sinh.

– Giúp Hội đồng thi tốt nghiệp, sát hạch điều hành thi thực hành, xử lý các sự cố phát sinh đối với hệ thống chấm điểm tự động trong các ngày thi.

– Tổng hợp các bài thi sát hạch sau mỗi kỳ sát hạch để lưu trữ.

– Quản lý lưu trữ dữ liệu, số liệu đào tạo, sát hạch.

– Trực tiếp nhận và lưu trữ các văn bản tổ chức kỳ thi sát hạch và Quyết định trúng tuyển của Sở GTVT.

– Tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tập lái từ giáo viên và trình Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép tập lái (thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công). Tổng hợp và quản lý hồ sơ xe tập lái toàn Trung tâm.

– Tham gia coi, chấm kiểm tra kết thúc mô đun môn học.

– Tham gia công tác chuyển đổi số các tài liệu liên quan đến đào tạo và sát hạch.

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng Đào tạo phân công.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: HOÀNG THỊ MINH HUỆ

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại: 0968842666

– Email: hoangminhhue@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Mở sổ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, đồng thời có trách nhiệm thông tin lại cho người học, giáo viên các thông tin về hồ sơ, thời gian mở lớp, thời gian đào tạo, thời gian thi, kiểm tra.

– Quản lý hồ sơ của học sinh trong quá trình học tập của các lớp, hồ sơ học sinh bỏ học, thi trượt, hoãn thi.

– Lập danh sách thi ghép tốt nghiệp, sát hạch.

– Lập hợp đồng, thanh lý hợp đồng đào tạo các khoá lái xe ô tô.

– Mở và quản lý sổ cấp chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ sơ cấp.

– Mở sổ nhận và trả GPLX cho học viên

– Thực hiện phô tô các thành phần hồ sơ người học, giấy khám sức khỏe theo quy định để lưu trữ.

– Tham gia phục vụ các kỳ sát hạch tại Trung tâm.

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng đào tạo phân công.

– Trực tiếp phối hợp với Bưu điện thành phố Hạ Long thực hiện trả kết quả hồ sơ, chứng chỉ đào tạo nghề, giấy phép lái xe ô tô qua dịch vụ bưu chính công.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN KIM HUỆ

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0912732585

– Email:

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Rà soát, kiểm tra việc thực hiện việc ghi chép giáo án, sổ sách của giáo viên.                                                                                        

– Tham gia ghi chép sổ sách, biểu mẫu các khóa học theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc Tổ trưởng tổ giáo vụ.

– Trực tiếp rà soát, quản lý hồ sơ lưu trữ các khóa học lái xe mô tô hạng A1, A2, ô tô các hạng theo danh mục lưu trữ.

– Tham gia coi, chấm kiểm tra kết thúc mô đun, môn học.

– Tổ chức thăm dò ý kiến của học viên tại các khóa học.

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng đào tạo và Tổ trưởng phân công.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: PHẠM THIỆN

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0916968100

– Email:

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Quản lý phương tiện sát hạch, thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng kỹ thuật, báo cáo tình trạng phương tiện cho tổ trưởng hoặc trưởng phòng.

– Giao và nhận phương tiện chấm điểm tự động cho các giáo viên theo lệnh điều xe.

– Trực tiếp giám sát quá trình thực hiện sửa chữa và tham gia nghiệm thu khi hoàn thành công việc sửa chữa.

– Trực tiếp giảng dạy thực hành lái xe hạng E.

– Tham gia phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp, sát hạch.

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Tổ trưởng phân công

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng đào tạo và Tổ trưởng phân công.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: HOÀNG ĐẠO TUÂN

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0917659899

– Email: hoangdaotuan@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đối với hệ thống chấm điểm tự động của sân sát hạch ô tô và mô tô A1, A2.

– Xử lý các sự cố phát sinh đối với hệ thống chấm điểm tự động trong các ngày thi tốt nghiệp và sát hạch

– Quản lý máy tính, trang thiết bị phòng thi lý thuyết, phòng máy tính ôn luyện lý thuyết và mô phỏng.

– Xây dựng kế hoạch sửa chữa các thiết bị chấm điểm tự động theo tình trạng kỹ thuật của thiết bị.

– Lập đề xuất sửa chữa bảo dưỡng thiết bị chấm điểm tự động đột xuất, giám sát quá trình thực hiện sửa chữa và tham gia nghiệm thu khi hoàn thành công việc sửa chữa.

– Trực tiếp sao, lưu dữ liệu camera giám sát thi lý thuyết, thực hành sau các kỳ thi sát hạch lái xe mô tô, ô tô.

– Tổng hợp số liệu đào tạo, sát hạch hạng A1, A2

– Lĩnh chứng chỉ và in chứng chỉ tốt nghiệp các khoá đào tạo.

– In và cấp phát thẻ học viên.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng và tổ trưởng phân công.

 

———————————————————————————

TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN: ĐẶNG VĂN SƠN

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ ô tô

– Trình độ LLCT:

– Điện thoại: 0367735868

– Email:

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Phụ trách tổ quản lý phương tiện đào tạo, sát hạch và thiết bị trên xe.

– Xây dựng kế hoạch sửa chữa các phương tiện theo tình trạng kỹ thuật của xe.

– Lập đề xuất sửa chữa bảo dưỡng phương tiện đột xuất, giám sát quá trình thực hiện sửa chữa và tham gia nghiệm thu khi hoàn thành công việc sửa chữa.

– Trực tiếp quản lý và vận hành phương tiện và thiết bị sát hạch, thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng thiết bị và phương tiện;

– Quản lý phương tiện sát hạch; 

– Giao và nhận phương tiện chấm điểm tự động cho các giáo viên theo lệnh điều xe.

– Tham gia giám sát quá trình thực hiện sửa chữa và tham gia nghiệm thu khi hoàn thành công việc sửa chữa.

– Tham gia phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp, sát hạch.

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Trực tiếp giảng dạy thực hành lái xe hạng D.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Đào tạo phân công.

 

———————————————————————————

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁO VIÊN MIỀN TÂY: NGUYỄN VĂN TUẤN

 

– Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công nghệ ô tô

– Trình độ LLCT:

– Điện thoại: 0982080996

– Email: nguyenvantuan19@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Quản lý giáo viên, phương tiện tập lái thuộc tổ Giáo viên Miền Tây

– Trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm hoạt động của văn phòng tuyển sinh tại 198, TRần Khánh Dư, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên và các văn phòng tuyển sinh khách thuộc Tổ quản lý (nếu có).

– Xây dựng các kế hoạch hàng năm bao gồm: kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch sửa chữa phương tiện.

– Tham gia công tác tuyển sinh các hạng.

– Quản lý phương tiện tập lái, chịu trách nhiệm về tình trạng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi vận hành theo quy định của pháp luật.

– Quản lý và tổ chức giảng dạy lý thuyết, thực hành, ôn luyện cho học viên trên các phương tiện đào tạo được giao đối với từng khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Đào tạo phân công.

 

———————————————————————————

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁO VIÊN MIỀN ĐÔNG: TRẦN VĂN NAM

 

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tự động hóa, Cử nhân CNTT

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0986911888

– Email: tranvannam5@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Điều hành mọi hoạt động của tổ Giáo viên Miền Đông

– Quản lý giáo viên, phương tiện tập lái thuộc tổ Giáo viên Miền Đông.

– Trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm hoạt động của văn phòng tuyển sinh tại Số 607, Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long và số nhà 30, Ngã Ba Quảng Minh, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà và các văn phòng tuyển sinh khác thuộc Tổ quản lý (nếu có)

– Phụ trách công tác tuyển sinh A1, A2 tại Hải Hà và khu vực Hạ Long.

– Tổ chức đào tạo lái xe môtô hạng A1, A2 theo quy định.

– Tham gia công tác tuyển sinh các hạng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Đào tạo phân công.

 

———————————————————————————

NHÂN VIÊN: VŨ ĐÌNH TIẾN

 

– Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

– Trình độ LLCT:

– Điện thoại: 0912036569

– Email:

Công việc chính được giao:

– Quản lý chung các phương tiện sát hạch, thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng kỹ thuật, báo cáo tình trạng phương tiện lên tổ trưởng hoặc trưởng phòng.

– Giao và nhận phương tiện chấm điểm tự động cho các giáo viên theo lệnh điều xe.

– Tham gia giám sát quá trình thực hiện sửa chữa và tham gia nghiệm thu khi hoàn thành công việc sửa chữa.

– Tham gia phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp, sát hạch.

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng và tổ trưởng phân công.

 

———————————————————————————

NHÂN VIÊN: HOÀNG THỊ MỸ HẠNH

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Nhà nước

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0948123102

– Email:

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Lập kế hoạch mở lớp lái xe ô tô theo tiến độ từng tháng.

– Lập danh sách học viên đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, môn học; học viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

– Tham gia Hội đồng thi Tốt nghiệp với vai trò thư ký Ban coi chấm thi.

– Tham gia phục vụ kỳ thi sát hạch tại Trung tâm

– Cập nhật và quản lý hồ sơ giáo viên toàn Trung tâm

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Tổ trưởng phân công.

 

———————————————————————————

NHÂN VIÊN: HOÀNG QUỐC NINH

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0912312639

– Email:

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ:

– Quản lý phòng học Pháp luật giao thông đường bộ trên máy tính; phòng học mô phỏng các tình huống giao thông đường bộ trên máy tính; Cabin điện tử. 

– Hướng dẫn học viên học Pháp luật giao thông đường bộ trên máy tính; Học mô phỏng các tình huống giao thông đường bộ trên máy tính; Học thực hành lái xe trên Cabin điện tử.

– Tham gia coi, chấm kiểm tra kết thúc mô đun môn học.

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Tổ trưởng phân công.