Lịch sát hạch lái xe tháng 11

Ngày 24/10/2023 Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh ban hành Thông báo số 5638/TB-SGTVT về Lịch sát hạch lái xe ôtô, môtô tháng 11 năm 2023. Chi tiết như sau:

Trung tâm Sát hạch lái xe và Giám sát giao thông vận tải đường bộ Quảng Ninh thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên biết và thực hiện./.

 

Bài viết liên quan

Phone