Tải bộ 450 câu hỏi lý thuyết lái xe A2 và đáp án

Sau đây là nội dung và link tải Bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch lý thuyết bằng lái xe mô tô A2, có kèm theo phần tổng hợp đáp án ở trang cuối cùng.

450 cau hoi ly thuyet lai xe A2 va đap an

Tải Bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch lý thuyết bằng lái xe mô tô A2: Tại đây

Lưu ý về bộ 450 câu hỏi lý thuyết lái xe A2:

– Nguồn của 450 câu hỏi thi bằng A2 thi sát hạch lý thuyết và đáp án được lấy từ Website của Tổng cục đường bộ Việt Nam;

– Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A2 gồm 450 câu, trong đó có 50 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng;

– Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A2 gồm 25 câu trong đó: Có 01 câu về khái niệm; 01 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng; 06 câu về quy tắc giao thông; 01 câu về tốc độ, khoảng cách; 01 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe; 01 câu về kỹ thuật lái xe hoặc cấu tạo sửa chữa; 07 câu về hệ thống biển báo đường bộ; 07 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông;

Bài viết liên quan

Phone